germanenglishspainpolish
1.6526 formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczone 1.6526_formatki cięte piłą, kute

1.6526 (20NiCrMoS2-2) karta charakterystyki

1.6526 (20NiCrMoS2-2) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

AISI 8620, BS 805M20, 806M20, AFNOR 20NCD2, 22NCD2

Obszary zastosowania:

Stal do nawęglania 1.6526 nadaje się na części do maszyn, które są utwardzane dyfuzyjnie. Przy tym kładzie się nacisk – tak jak w przypadku innych stali do nawęglania (np.: 1.6587) - na twardą powierzchnię i ciągliwy środek, co umożliwia osiągnięcie dobrej odporności na zużycie.

Gatunki 1.6526 i 1.6523 są z punktu widzenia właściwości technicznych identyczne, a różnią się jedynie zawartością siarki, która umożliwia obróbkę skrawaniem.

Materiał europejskiego pochodzenia prosto z magazynu, cięty piłą na wymiar!


Obszary wykorzystania:
W dużej mierze gatunek ten wykorzystywany jest przez obszary przemysłowe na części konstrukcyjne narażone na lekkie lub średnie obciążenia, które wymagają wysokiej odporności na zużycie powierzchniowe przy zachowaniu dobrej odporności w środku i udarności.

Zastosowanie:
Ze stali 1.6526 produkuje się najczęściej wały krzywkowe, zębatki i kołki prowadzące. Ponadto wykorzystuje się go do produkcji tulei i łożysk.

1.6526 karta charakterystyki gatunku

Właściwości:

spawalność dobrze spawalny
skrawalność dobra   
wiązkość bardzo dobra
odporność na korozję niska
odporność na zużycie dobra (w stanie utwardzonym)

 

Obróbka plastyczna na gorąco: np. kucie, powinno być przeprowadzone w temp. 1100°C - 850°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu.

Obróbka cieplna

Wyżarzanie normalizujące: może być przeprowadzane w temperaturze ok. 910°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu. Proces ten sprawia, że stal uzyskuje lepsze właściwości obróbcze. Wyżarzanie normalizujące może być także przeprowadzone przed utwardzaniem dyfuzyjnym.

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.6526 jest wyżarzany zmiękczająco w temp. 650°C - 700°C. Potem następuje powolne schłodzenie w piecu.
Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 840°C - 870°C. W zależności od przekroju stal schładza się w oleju lub na powietrzu.

Odpuszczanie: Aby poprawić wiązkość przy minimalnym wpływie na twardość, do odpuszczania konieczne są temperatury 200°C - 700°C.

Obróbka:

azotowanie jest możliwe
obróbka skrawaniem jest możliwa
hartowanie płomieniowe jest niemożliwe
hartowanie indukcyjne jest niemożliwe

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,75
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m 0,12
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K)   46
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430

 

Właściwości mechaniczne:

wyżarzony zmiękczony: Twardość wg. Brinell-a: < 280 HB

 

Analiza chemiczna:

1.6526
20NiCrMoS2-2
CSiMnPSCrMoNi
min. 0,17     0,65     0,2    0,35 0,15 0,40   
max. 0,23 0,30 0,95 0,025 0,035 2,20 0,25 0,70   
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczone

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie. Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu. Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby zapewnić ich optymalną jakość i ciągłe doskonalenie.

Kontynuując korzystanie ze strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i prawa do odstąpienia od umowy można znaleźć w naszej polityce prywatności.. rozumiem