germanenglishspainpolish
1.6526 formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczone 1.6526_formatki cięte piłą, kute

1.6526 (20NiCrMoS2-2) karta charakterystyki

1.6526 (20NiCrMoS2-2) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

AISI 8620, BS 805M20, 806M20, AFNOR 20NCD2, 22NCD2

Obszary zastosowania:

Stal do nawęglania 1.6526 nadaje się na części do maszyn, które są utwardzane dyfuzyjnie. Przy tym kładzie się nacisk – tak jak w przypadku innych stali do nawęglania (np.: 1.6587) - na twardą powierzchnię i ciągliwy środek, co umożliwia osiągnięcie dobrej odporności na zużycie.

Gatunki 1.6526 i 1.6523 są z punktu widzenia właściwości technicznych identyczne, a różnią się jedynie zawartością siarki, która umożliwia obróbkę skrawaniem.


Obszary wykorzystania:
W dużej mierze gatunek ten wykorzystywany jest przez obszary przemysłowe na części konstrukcyjne narażone na lekkie lub średnie obciążenia, które wymagają wysokiej odporności na zużycie powierzchniowe przy zachowaniu dobrej odporności w środku i udarności.

Zastosowanie:
Ze stali 1.6526 produkuje się najczęściej wały krzywkowe, zębatki i kołki prowadzące. Ponadto wykorzystuje się go do produkcji tulei i łożysk.

1.6526 karta charakterystyki gatunku

Właściwości:

spawalność dobrze spawalny
skrawalność dobra   
wiązkość bardzo dobra
odporność na korozję niska
odporność na zużycie dobra (w stanie utwardzonym)

 

Obróbka plastyczna na gorąco: np. kucie, powinno być przeprowadzone w temp. 1100°C - 850°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu.

Obróbka cieplna

Wyżarzanie normalizujące: może być przeprowadzane w temperaturze ok. 910°C. Później następuje schłodzenie na powietrzu. Proces ten sprawia, że stal uzyskuje lepsze właściwości obróbcze. Wyżarzanie normalizujące może być także przeprowadzone przed utwardzaniem dyfuzyjnym.

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.6526 jest wyżarzany zmiękczająco w temp. 650°C - 700°C. Potem następuje powolne schłodzenie w piecu.
Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 840°C - 870°C. W zależności od przekroju stal schładza się w oleju lub na powietrzu.

Odpuszczanie: Aby poprawić wiązkość przy minimalnym wpływie na twardość, do odpuszczania konieczne są temperatury 200°C - 700°C.

Obróbka:

azotowanie jest możliwe
obróbka skrawaniem jest możliwa
hartowanie płomieniowe jest niemożliwe
hartowanie indukcyjne jest niemożliwe

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,75
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m 0,12
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K)   46
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430

 

Właściwości mechaniczne:

wyżarzony zmiękczony: Twardość wg. Brinell-a: < 280 HB

 

Analiza chemiczna:

1.6526
20NiCrMoS2-2
CSiMnPSCrMoNi
min. 0,17     0,65     0,2    0,35 0,15 0,40   
max. 0,23 0,30 0,95 0,025 0,035 2,20 0,25 0,70   
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone zmiękczone

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie. Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu. Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.