germanenglishspainpolish
1.8515 formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie 1.8515 formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

1.8515 (31CrMo12) 25H3M karta charakterystyki

1.8515 (31CrMo12) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

BS 722M24, SS 2240, AFNOR 30CD12

Obszary zastosowania:

1.8515 to stal do azotowania, która ze względu na swój skład chemiczny nadaje się do wyższego azotowania. Gatunek ten najczęściej jest wykorzystywany w branży samochodowej i maszynowej, przede wszystkim, gdy cel zastosowania wymaga powierzchni, która będzie bardzo odporna na ścieranie.


Obszary wykorzystania:
Stal 31CrMo12 znajduje zastosowanie w ogólnej budowie maszyn oraz branży samochodowej, a także technice wytłaczania.

Zastosowanie:
Zazwyczaj gatunek ten jest używany na wytłaczarki, cylindry, zębatki, ale także korbowody i inne części konstrukcyjne o dosyć dużym przekroju.

1.8515 karta charakterystyki gatunku

Właściwości:

spawalność niespawalny
skrawalność dobra   
wiązkość dobra   
odporność na korozję niska
odporność na zużycie bardzo dobra 

 

Obróbka plastyczna na gorąco: np. kucie, z reguły przeprowadza się w temp. 1100°C - 900°C.

Obróbka cieplna: 

Wyżarzanie zmiękczające: Gatunek 1.8515 jest wyżarzany zmiękczany w temp. 650°C - 700°C. Później następuje powolne schładzanie. Maxymalna uzyskana twardość to wg. skali Brinella 248 HB.

Ulepszanie cieplne: następuje w temp. 870°C - 930°C, następnie jest studzony w oleju.

Odpuszczanie: Do odpuszczania konieczne są temperatury 580°C -700°C.

Azotowanie: Materiał 1.8515 jest azotowany w temp. 480°C - 570°C.

Obróbka:

azotowanie jest możliwe
obróbka skrawaniem jest możliwa

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,73
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm²)/m 0,19
Modul sprężystości podłużnej (10³ MPa) 210
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K)   42
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 430

 

Właściwości mechaniczne: ulepszony cieplnie

Re A KV Rm  
Granica plastyczności Wydłużenie przy zerwaniu Udarność z karbem Wytrzymałość na rozciąganie Twardość
min. 675 N/mm2 min. 10% min. 25 J 880-1180 N/mm2 276-339 HB

Analiza chemiczna:

1.8515
25H3M
CSiMnPSCrMo
min. 0,28     0,4         2,8 0,3
max. 0,35 0,4 0,7 0,025 0,035 3,3 0,5
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie. Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu. Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.