germanenglishspainpolish
1.0764_flach_gesaegter_zuschnitt gesaegter_zuschnitt_1.0764_flach_geschmiedet

1.0764 (36SMn14) karta charakterystyki

1.0764 (36SMn14) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Oferta z magazynu

1.0764
36SMn14
CSiMnPSCrMoNiV
min. 0,33 0,21 1,42 0,022 0,135 0,11          
max. 0,35 0,24 1,46 0,023 0,138 0,18          

 

1.0764
36SMn14
AlCuNNbTiSonstiges
min.     0,11                
max.     0,12                
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu

formatki cięte piłą, kute, czarne, bez obróbki cieplnej

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań.