germanenglishspainpolish
1.6587_flach_gesaegter_zuschnitt 1.6587_flach_gesaegter_zuschnitt2 gesaegte_zuschnitte_1.6587_flach_geschmiedet

1.6587 (18CrNiMo7-6) 17HNM karta charakterystyki

1.6587 (18CrNiMo7-6) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 4820

Obszary zastosowania:

17HNM stosuje się na części kontrukcyjne, które narażone są na najwyższe obciążenia np. elementy przekładni lub zębatki.

Właściwości:

wstępnie ulepszony cieplnie

Spawalność:   ciężko spawalny

Skrawalność:  4 (1 = zła - 10 = dobra)

 

 

Analiza chemiczna:

1.6587
18CrNiMo7-6
CSiMnPSCrMoNiV
min. 0,15   0,50     1,50 0,25 1,40       
max. 0,21 0,40 0,90 0,035 0,04 1,80 0,35 1,70    
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań.