germanenglishspainpolish
1.7218_flach_gesaegter_zuschnitt geaegte_zuschnitte_1.7218_flach_geschmiedet geaegte_zuschnitte_1.7218_flach_geschmiedet2

1.7218 (25CrMo4) 25HM karta charakterystyki

1.7218 (25CrMo4) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia

AISI 4130, SS7218, AFNOR 25 CD4, BS970 708A25 / 708M25, 25HM

Obszary zastosowania:

Materiał 1.7218 to stal do ulepszania cieplnego ze stopu chromowo-molibdenowego o dobrych właściwościach spawalniczych. Ze względu na swój skład chemiczny nadaje się do odpuszczania, a dzięki dobrej wytrzymałości jest odporna na rozciąganie. W związku z tym używa się jej do produkcji elementów, dla których powyższe cechy są istotne.

Stal 1.7218 jest klasyfikowana także jako AISI 4130.


Zastosowanie:

1.7218 jest bardzo uniwersalnym materiałem do produkcji różnych komponentów, m.in. : w przemyśle motoryzacyjnym i budownictwie lotniczym, do części wymagających wysokiej wytrzymałości, jak: części turbin, osie i zwrotnice.

Właściwości:

Spawalność dobra
Skrawalność średnia 5 (1=zła - 10=dobra)
Odporność na korozję niska


1. Ulepszony cieplnie 
2. Wyżarzony zmiękczająco


Obróbka cieplna

Materiał jest kształtowany termicznie w temp. 1100°C - 850°C, a następnie powoli schładzany.

Wyżarzanie normalizowane: normalizacja odbywa się w temperaturach między 860°C - 900°C, następnie materiał chłodzony jest powietrzem.

Wyżarzanie zmiękczające: Wyżarzanie zmiękczające gatunku 1.7218 odbywa się w temperaturze 680°C - 720°C z późniejszym powolnym chłodzeniem.

Hartowanie: ze względu na swój skład chemiczny 25CrMo4 nadaje się do utwardzania. Można je przeprowadzić w temperaturach 840°C - 870°C, a następnie hartować w wodzie. Ponadto możliwe jest utwardzanie w temperaturze 850°C - 880°C, a następnie hartowanie w oleju lub wodnym roztworze polimeru.

Odpuszczanie: przy czasie utrzymywania wynoszącym co najmniej jedną godzinę odpuszczanie może odbywać się w temperaturach od 540°C do 680°C. Następnie materiał chłodzony jest powietrzem.


Obróbka

Formowanie na zimno możliwe
Obróbka skrawaniem możliwa
Kucie swobodne i matrycowe możliwe


Spawanie: 1.7218 można kuć wszystkimi dostępnymi metodami.

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³  7,75 
moduł Young'a (103 MPa) 210
Opór elektryczny w 20°C w (Ω mm2)/m 0,19
Przewodność cieplna w 20°C w W/(m K) 49
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 435

Analiza chemiczna:

1.7218
25CrMo4
CSiMnPSCrMoNiV
min. 0,22   0,6     0,9 0,15            
max. 0,29 0,4 0,9 0,035 0,04 1,2 0,30        
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone lub ulepszone cieplnie

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.