germanenglishspainpolish
1.2344_flach_gesaegter_Zuschnitt gesaegter_zuschnitt_1.2344_Rund_geschmiedet_vorgedreht gesaegter_Zuschnitt_1.2344_Flach_geschmiedet

1.2344 (X40CrMoV5-1) WCLV karta charakterystyki

1.2344 (X40CrMoV5-1) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia

AISI H13

Obszary zastosowania:

Stal narzędziowa do pracy na gorąco o wysokiej odporności cieplnej, odporności na ścieralność (nieco wyższa niż 1.2343) oraz na zmiany temperatur.

Formy wtryskowe do tworzyw sztucznych, narzędzia odlewnicze i tłoczne do metali lekkich. Dobra wytrzymałość i przewodność cieplna. Do produkcji matryc kuźniczych, narzędzi kowalskich, noży do cięcia na gorąco, stempli, matryc, śrub

Właściwości:

Spawalność:   zła

Skrawalność:
  dobra (1 = zła - 10 = dobra)

 

Analiza chemiczna:

1.2344
X40CrMoV5-1
CSiMnPSCrMoNiV
min. 0,35 0,80 0,25     4,80 1,20     0,85
max. 0,42 1,20 0,50     5,50 1,50     1,15

 

1.2344
X40CrMoV5-1
AlCuNNbTiSonstiges
min.                                                            
max.                        
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte, kute, wyżarzone zmiękczająco
pręty okrągłe, kute, wyżarzone zmiękczająco

Symbol_Block_transparentsymbol_rund_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

W wyniku obróbki mechanicznej piłą taśmową, struktura materiału ulega wyraźnie mniejszym niezamierzonym odkształceniom oraz hartowaniu, niż np. podczas wypalania. Formatka obrobiona piłą posiada na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania rozpuszczającego lub podobnych działań.