germanenglishspainpolish
1.4418_flach_gesaegter_zuschnitt 1.4418_rund_gesaegter_zuschnitt gesaegte_zuschnitte_1.4418_rund_geschmiedet gesaegte_zuschnitte_1.4418_flach_geschmiedet

1.4418 (X4CrNiMo16-5-1) karta charakterystyki

1.4418 (X4CrNiMo16-5-1) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia

SIS 2387, SS2387, AFNOR Z6CND16-05-1

Obszary zastosowania:

1.4418 to nierdzewna i kwasoodporna, miękka, martenzytyczna stal chromowo-niklowo-molibdenowa (mieszana struktura: martenzytyczno-austenityczno-ferrytyczna). Wykazuje bardzo dobrą odporność na korozję w agresywnych mediach. Doskonałe połączenie dobrej wiązkości z wysoką wytrzymałością jest typowe dla tego materiału.

Materiał 1.4418 może być polerowany i nadaje się do stosowania w temperaturach od -30°C do 300°C.

1.4418 jest często stosowany do części obciążonych mechanicznie i korozyjnie, takich jak wały pomp, części wirówek, części turbin wodnych, w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, lotniczym, stoczniowym i budowie maszyn.
Materiał europejskiego pochodzenia, cięty piłą na wymiar!

Właściwości:

Kowalność średnia
Spawalność dobra
Właściwości mechanicze dobre
Odporność na korozję dobra
Skrawalność średniaKucie: Jeśli materiał 1.4418 ma być kuty, należy go powoli ogrzać do temperatury 800°C. Następnie szybko nagrzewać między 1150°C a 1180°C. Materiał jest kuty między 950°C a 1180°C, a następnie schładzany w piecu, w suchych popiołach lub innych mediach.

Spawanie: Materiał 1.4418 może być spawany wszystkimi popularnymi metodami, ponieważ ma niską zawartość węgla.

Odporność na korozję: 
Gatunek 1.4418 jest odporny na korozję międzykrystaliczną. W porównaniu do innych nierdzewnych gatunków martenzytycznych, jest bardziej odporny na korozję ze względu na wyższą zawartość dodatków stopowych.

Posiada również wysoką odporność korozyjną na ługi, słabe kwasy i kwasy utleniające, takie jak kwas azotowy. 1.4418 jest odporny na korozję zmęczeniową i naprężeniową.

Obróbka skrawaniem: Skrawalność można poprawić, dodając niewielkie ilości siarki (do maksymalnie 0,03%). Może mieć to jednak negatywny wpływ na właściwości mechaniczne i odporność na korozję.

Formowanie na zimno: Formowanie na zimno jest możliwe, przy czym spęczanie na zimno nie jest powszechne.


Obróbka cieplna

     
  Temperatura w °C Studzenie
Wyżarzanie zmiękczające (+A) 600-650 piec, powietrze
     
Ulepszanie cieplne (+QT)    
Hartowanie 950 - 1050 polimery, olej, powietrze
Odpuszczanie QT760* 590 - 620 woda, powietrze
Odpuszczanie QT900* 550 - 620 woda, powietrze
*Stan obróbki cieplnej (Liczba następująca po QT oznacza minimalną ustaloną wytrzymałość Diagram odpuszczania:

1.4418_Diagram odpuszczania


Obróbka:

Polerowalność możliwa
Formowanie na zimno jest możliwe
Obróbka skrawaniem umiarkowana
Spęczanie na zimno nie jest powszechne
Kucie swobodne i matrycowe jest możliweWłaściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,7
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m  0,8
Magnetyczność tak
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 430

 

Analiza chemiczna:

1.4418
X4CrNiMo16-5-1
CSiMnPSCrMoNiV
min.           15,0 0,8 4,0    
max. 0,06 0,70 1,5 0,04 0,02 17,0 1,5 6,0    

 

1.4418
X4CrNiMo16-5-1
AlCuNNbTiSonstiges
min.                        
max.         0,02            
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

Formatki cięte piłą na wymiar, kute, ulepszone cieplnie, wstępnie obrobione
Pręty okrągłe walcowane / kute, ulepszone cieplnie, skórowane lub łuszczone

Symbol_Block_transparentsymbol_rund_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.