germanenglishspainpolish
1.4541_flach_gesaegter_zuschnitt 1.4541_rund_gesaegter_zuschnitt gesaegter_zuschnitt_1.4541_Flach_geschmiedet gesaegter_zuschnitt_14541_Rund_geschmiedet

1.4541 (X6CrNiTi18-10) 1H18N9T karta charakterystyki

1.4541 (X6CrNiTi18-10) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia

1H18N10T, AISI 321, SS2337, 1H18N9T, 0H18N10T

Obszary zastosowania:

Materiał 1.4541 jest porównywalny z gatunkiem 1.4878.

1.4541 stosuje się, kiedy po spawaniu wymagana jest odporność na korozję międzykrystaliczną. Ze względu na stabilizację tytanem materiał ten ma jednak tendencję do tworzenia pasm i dlatego jest narażony na korozję nożową.

Często zastępuje się go stalami o niższej zawartości węgla (poniżej 0,03 %) np. 1.4307, ponieważ przy podobnej odporności na korozję materiały te nie wykazują wyżej wspomnianych wad, spowodowanych zawartością tytanu.

Analiza chemiczna i właściwości stali 1.4541 są podobne do gatunku 1.4301.

Dobra odporność na korozję w środowisku naturalnym, pod warunkiem niskiego stężenia chloru, soli, kwasu azotowego i kwasów organicznych.

1.4541 jest sklasyfikowany jako AISI 321.

Zastosowanie:

Przemysł motoryzacyjny, budownictwo, przemysł chemiczny, spożywczy, lotniczy, budowa maszyn.

Właściwości:

Spawalność znakomita
Skrawalność średnia  4 (1 = zła - 10 = dobra)
Polerowalność nie
Klasa korozyjności 3 (0 = słaba - 5 = dobra)Spawanie: Materiał 1.4541 można spawać zwykłymi metodami, z zastosowaniem lub bez dodatku spawalniczego. Podczas spawania nie należy przekraczać temperatury międzyściegowej 200°C. Obróbka cieplna nie jest wymagana po procesie spawania. Zgorzelina i barwy nalotowe spowodowane spawaniem można usunąć chemicznie lub mechanicznie. Aby przywrócić odporność na korozję, należy przeprowadzić pasywację.

Kucie: Przed kuciem materiał musi zostać podgrzany do temp.1150°C - 1180°C i być wolny od zanieczyszczeń. Proces kucia odbywa się w temperaturze 1180°C i 950°C z późniejszym chłodzeniem wodnym lub powietrznym.

Obróbka skrawaniem: Ponieważ występuje tendencja do umocnienia przez zgniot, obróbkę należy przeprowadzać przy użyciu narzędzi wykonanych ze stali szybkotnącej.

Formowanie na zimno: Stal 1.4541 nadaje się do formowania masywnego na zimno.

Odporność na korozję: W wodach naturalnych gatunek 1.4541 wykazuje dobrą odporność na korozję. Stężenia soli i chloru muszą być niskie. Po spawaniu jest odporny na korozję międzykrystaliczną.


Obróbka cieplna

  Temperatura w °C Schładzanie
Formowanie na gorąco  1200-900 powietrze, woda
     
Obróbka cieplna    
Wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1020-1120 szybkie schładzanie na powietrzu lub w wodzieObróbka

Formowanie na zimno jest możliwe
Obróbka skrawaniem jest możliwa
Spęczanie na zimno jest możliwe
Kucie swobodne i matrycowe jest możliwe
Polerowalność nie
Obróbka maszynowa nieCechy szczególne

 możliwość zastosowania do temp. 550°C

 gatunek niemagnetyczny μr ≤ 1,3


Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,9
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,73
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp. 20°C w J/(kg K) 500

Analiza chemiczna:

1.4541
X6CrNiTi18-10
CSiMnPSCrMoNiV
min. bis bis bis bis bis 17,0   9,0  
max. 0,08 1,0 2,0 0,045 0,03 19,0   12,0  

 

1.4541
X6CrNiTi18-10
AlCuNNbTiPozostałe
min.                               5xC    
max.                  0,7     
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą na wymiar z kutego bloku, wyżarzone rozpuszczająco, studzone, poddane procesowi starzenia
Pręty okrągłe, kute, wyżarzone rozpuszczająco

Symbol_Block_transparentsymbol_rund_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.