germanenglishspainpolish
21CrMoV5_1.7709_gesägte_Fixlänge gesaegter_zuschnitt_1.7709-Rundstahl-gewalzt

1.7709 (21CrMoV5-7) 21HMF karta charakterystyki

1.7709 (21CrMoV5-7) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Obszary zastosowania:

21CrMoV5-7 jest stalą odporną na wysokie temperatury, która nadaje się do stosowania w tamperaturze do 540 °C. Gatunek ten znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji śrub oraz w budowie aparatury.

Właściwości:

1.7709 jest dobrze spawalna. Zaleca się odpowiednią wstępną obróbkę cieplną.

Analiza chemiczna:

21CrMoV5-7
1.7709
CSiMnPSCrMoNiV
min. 0,17   0,4     1,2 0,55     0,20
max. 0,25 0,4 0,8 0,025 0,03 1,5 0,8 0,6 0,35

 

21CrMoV5-7
1.7709
AlCuNNbTiSonstiges
min.                        
max.  0,03g/tot.      0,3   0,012             
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

pręty okrągłe, walcowane/kute, ulepszone cieplnie

symbol_rund_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie. Formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań.