germanenglishspainpolish
1.4878_flach_gesaegter_zuschnitt 1.4878_rund_gesaegter_zuschnitt gesaegter_zuschnitt_1.4878_Flach_geschmiedet gesaegter_zuschnitt_14878_Rund_geschmiedet

1.4878 (X8CrNiTi18-10) 1H18N9T wyżarzony rozpuszczająco, ostudzony, po procesie starzenia

1.4878 (X8CrNiTi18-10) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

AISI 321H

Obszary zastosowania:

1.4878 jest porównywalny do gatunku 1.4541.

Dobra odporność na korozję w mediach naturalnych (wody naturalne itp.) Warunkiem jest niskie stężenie chloru i soli jak również stężenie kwasu azotowego oraz kwasów organicznych.

Obszary zastosowania: przemysł samochodowy, budowlany, chemiczny, spożywczy, lotniczy, budowa maszyn.

W budowie aparatury stosowany na części narażone na wysokie obciążenia mechaniczne, na części do budowy pieców: żarowych, muflowych.

Żaroodporność części kontrukcyjnych do ok. 850°C. Wytrzymałość na gazy utleniające i redukcyjne zawierające siarkę jest niska.

Właściwości:

Spawalność:   znakomita

Skrawalność:  4 (1 = zła- 10 = dobra)

Polerowalność: nie

Klasa korozyjności: 3 (0 = słaba - 5 = dobra)

Analiza chemiczna:

1.4878
X8CrNiTi18-10
CSiMnPSCrMoNiV
min. bis bis bis bis bis 17,0   9,0    
max. 0,08 1,0 2,0 0,045 0,03 19,0   12,0    

 

1.4878
X8CrNiTi18-10
AlCuNNbTiSonstiges
min.                 5xC    
max.                 0,70    
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco, ostudzone, po procesie starzenia   

pręty okrągłe, kute, wyżarzone rozpuszczająco, ostudzone, po procesie starzenia


Symbol_Block_transparentsymbol_rund_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.