germanenglishspainpolish

1.0570 / S355J2G3/ St 52-3N karta charakterystyki

1.0570 / S355J2G3/ St 52-3N z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

18G2ACu

Obszary zastosowania:

1.0570 jest niestopową stalą konstrukcyjną, u której próby udarności z karbem należy również przeprowadzić w temperaturze -20 ° C, z docelowymi wartościami 27 J w przypadku prób wzdłużnych i 15 J dla prób w kierunku poprzecznym. Grubość danego przekroju wynosi od 250 do 500 mm.

Standaryzacja różnicuje również stopnie grubości ścianek poniżej 100 mm; 100 - 250 mm, a następnie do 500 mm grubości ścianki - wartości właściwości mechanicznych.

1.0570 jest również znany pod starą klasyfikacją St52-3 oraz porównywalny w amerykańskim obszarze językowym do AISI 1024 (ASTM A29).

Zastosowanie:

Główne obszary zastosowania tej stali konstrukcyjnej to m.in. budowa maszyn i urządzeń. Interesujące jest jego ogólne zastosowanie do wszelkiego rodzaju komponentów, np. skrzynie biegów, tuleje w przemyśle stoczniowym, popychacze, korpusy rolkowe.

Właściwości:

spawalność dobra
skrawalność 8 (1 = zła - 10 = dobra)

 

Spawanie: Stal 1.0570 można spawać wszystkimi powszechnie stosowanymi metodami. Po spawaniu zaleca się odprężanie w temperaturze 550–580°C.

Obróbka skrawaniem: Obróbkę o dużym zakresie skrawania można przeprowadzić bez ograniczeń w stanie dostawy.


Obróbka cieplna

Obróbka cieplna (normalizacja) stali S355J2G3 odbywa się przez normalne wyżarzanie w zakresie 890–950°C z chłodzeniem w nieruchomym powietrzu.

  Temperatura in °C  Chłodzenie
Formowanie na gorąco 1.050 - 850 powietrzeObróbka

Formowanie na zimno możliwe
Obróbka skrawaniem możliwa
Kucie swobodne i matrycowe możliwe
Obróbka maszynowa niemożliwaCechy szczególne:

 Najlepiej stosować w zakresie temperatur od 300 ° C do -10 ° C

 Magnetyczny


Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,15 - 0,17
Przewodność cieplna w temp. 20°C w W/(m K) 54
Przewodność cieplna w temp. 500°C w W/(m K) 33,4
Ciepło właściwe w temp. 20°Cw J/(kg K) 461
Moduł sprężystości podłużnej w 20°C (GPa)  210

Analiza chemiczna:

1.0570
S355J2G3
CSiMnPSCrMoNiAl
min.                         0,020
max. 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,30 0,08 0,30    
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

Formatki cięte piłą z kutego bloku, normalizowane

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.