germanenglishspainpolish

1.4828 (X15CrNiSi20-12) karta charakterystyki

1.4828 (X15CrNiSi20-12) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

H20N12S2,  AFNOR Z17CNS20-12, AISI 309mod.

Obszary zastosowania:

Gatunek 1.4828 ze względu na swoją żaroodporność jest ulubioną stalą nierdzewną w zakresie budowy pieców i elementów konstrukcyjnych pracujących w wysokich temperaturach. Dzięki bardzo dobrej odporności na rozciąganie w wysokich temperaturach stal tę stosuje się w przypadkach, gdy wymagane są dobre właściwości mechaniczne.

Właściwości mechaniczne tego gatunku są porównywalne do stali 1.4841.

Użycie

Obszary wykorzystania gatunku 1.4828 to m.in. przemysł łańcuchowy, budowa maszyn, przemysł samochodowy oraz aparatura pracująca w wysokich temperaturach. Dalsze możliwości zastosowania stal H20N12S2 znajduje w produkcji sit i krat.

Właściwości:

Kowność dobra
Spawalność tak
Skrawalność możliwa
Odporność na korozję niska

 

Cechy szczególne: zastosowanie w temperaturach pomiedzy 800°C a 1000°C

twardość wg. Brinella:  ≤ 223 HB

wytrzymałość na rozciąganie Rm: 550 - 750 N/mm²

Właściwości mechanicze w temperaturze pokojowej:

Re A Z KV
N/mm2 % % J
≥ 230 ≥ 30    

 

Kucie: Proces kucia następuje w temp. 1150°C do 800°C z późniejszym szybkim chłodzeniem w wodzie lub na powietrzu.

Spawanie: Stal 1.4828  jest spawalna wszystkimi metodami bez konieczności jej podgrzewania lub ewentualnie lekko podgrzana. Obróbka następcza nie jest wymagana, ale wskazane jest powolne studzenie po spawaniu.

Odporność na korozję: Stal H20N12S2 wykazuje niską odporność korozyjną na gazy utleniające i zawierające siarkę, dlatego zastosowanie może nastąpić tylko do temperatury poniżej 650°C. Odporność korozyjna na gazy nawęglające i zawierające azot jest umiarkowana.

Obróbka skrawaniem: Obróbka skrawaniem powinna nastąpić w stanie wyżarzonym rozpuszczająco, cięcie należy wykonać powoli.  Ze względu na niską przewodność cieplną należy zwrócić uwagę na dostateczne schłodzenie.

 

Obróbka cieplna

Optymalne właściwości tego gatunku osiąga się poprzez obróbkę cieplną. 

  Temperatura w °C Studzenie
Obróbka cieplna    
Wyżarzanie rozpuszczające (+AT) 1050 - 1150 woda, powietrze

 

Obróbka:

Obróbka plastyczna na zimno jest możliwa
Obróbka skrawaniem jest możliwa
Spęczanie na zimno jest możliwe
Kucie swobodne i matrycowe jest możliwe
Obróbka maszynowa nie jest powszechne

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm3 7,9
Opór elektryczny w temp. 20°C w (Ω mm2)/m 0,85
Przewodność cieplna w temp 20°C w W/(m K) 15
Ciepło właściwe w temp 20°C w J/(kg K) 500

 

 

Analiza chemiczna:

1.4828
X15CrNiSi20-12
CSiMnPSCrMoNiV
min.   1,5       19,0   11,0       
max. 0,20 2,5 2,0 0,045 0,015 21,0   13,0       

 

1.4828
X15CrNiSi20-12
AlCuNNbTiPozostałe
min.                      
max.       0,10            
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, wyżarzone rozpuszczająco, studzone

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.