germanenglishspainpolish
S690QL_1.8928_gesägter_Zuschnitt gesaegter_zuschnitt_S690QL_flach_geschmiedet

1.8928 (S690QL) karta charakterystyki

1.8928 (S690QL) z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

TStE 690 V

Obszary zastosowania:

S690QL to stal kontrukcyjna drobnoziarnista o wysokiej wytrzymałości. Nadaje się do konstrukcji stalowych, które narażone są na silne obciążenia.

Materiał ten służy między innymi do produkcji dźwigów i maszyn dźwigowych, a także konstrukcji ramowych ( zgodnie z amerykańską normą dla mostów w ASTM A709 podobny do gatunku HPS 100 + 100W ) oraz maszyn górniczych.

W literaturze amerykańskiej podano maksymalną temperaturę stosowania do 500 ° C.

Właściwości:

Spawalność:  S690QL jest dobrze spawalny. W celu uniknięcia pęknieć na zimno, zaleca się odpowiednią obróbkę cieplną.                                                                 

Analiza chemiczna:

S690QL
1.8928
CSiMnPSCrMoNiV
min.                      
max. 0,20 0,80 1,70 0,02 0,01 1,50 0,70 2,00 0,12

 

S690QL
1.8928
AlCuNNbTiSonstiges
min.  0,015                    
max.     0,50  0,015 0,06 0,05    B<0,05 / Zr<0,15
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

blachy, walcowane, ulepszone cieplnie
formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

symbol_blech_transparentSymbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania  zmiękczającego lub podobnych działań.