germanenglishspainpolish
tste_355_p355nl1_1.0571_1.8868

1.0566 TSTE 355 | 1.0571 (P355QH1) | 1.8868 (P355QL1) karta charakterystyki

1.0566 TSTE 355 z magazynu, cięty piłą na dowolny wymiar!

Międzynarodowe oznaczenia:

P355NL1, ASTM A350LF2, UNI FeE355KT, JIS SLA365, JIS STK490, JIS STK500

Obszary zastosowania:

Gatunek 1.0571, znany także jako 1.0566, 1.8868 oraz TSTE 355, należy do gatunku stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych i cechuje go dobra spawalność oraz mrozoodporność.
Minimalna granica plastyczności wynosi 275 - 460 MPa.
Zaleca się stosowanie TSTE 355 w przypadku elementów, u których wamagana jest udarność z karbem i odporność na starzenie. Stosowany jest głównie w kotłach parowych i konstrukcjach zbiorników ciśnieniowych.


Obszary wykorzystania:

Z uwagi na dobre właściwości mechaniczne TSTE 355 znajduje zastosowanie w budowie maszych i urządzeń, w inżynierii mechanicznej, w chemii oraz w technologii energetycznej.

Zastosowanie:

W konstrukcjach zbiorników ciśnieniowych TSTE 355 jest używany do produkcji części do kotłów ciśnieniowych, zbiorników sprężonego gazu i zastawek.

TSTE 355 | P355NL1 karta charakterystyki gatunku

Właściwości:

spawalność bardzo dobrze spawalny
skrawalność dobra   
wiązkość dobra
odporność na korozję brak
magnetyczność tak

 

Spawanie: TSTE 355 można obrabiać wszystkimi znanymi metodami spawania. Jest ono możliwe zarówno przy użyciu maszyny, jak i ręcznie. Wcześniejsze podgrzanie jest zazwyczaj niepotrzebne, chyba że temperatura powietrza wynosi mniej niż 5 stopni. W takim przypadku zaleca się wcześniejsze nagrzanie stali do temperatury 150°C.

Obróbka:

obróbka na zimno jest możliwa
obróbka na gorąco jest możliwa

 

Właściwości fizyczne:

Gęstość w kg/dm³ 7,85

 

Cechy szczególne:

Przy stopniu odkształcenia wynoszącym 4,5 TSTE 355 jest odporny na kruche pękanie.

Analiza chemiczna:

 

TSTE 355CSiMnPSCrMoNi
min.       0,90               
max. 0,18 0,50 1,65 0,025 0,020 0,30 0,10 0,50

 

TSTE 355AlCuNNbTi
min. 0,02                   
max.    0,55    0,015    0,05    0,05  
Analizę chemiczną proszę pobrać z wersji do druku.

Oferta z magazynu:

formatki cięte piłą, kute, ulepszone cieplnie

Symbol_Block_transparent

Zalety formatek ciętych piłą:

Obróbka piłą jest obróbką mechaniczną materiału, która powoduje wyraźnie mniejsze odkształcenia jeśli chodzi o istniejącą strukturę, niż np. wypalanie.

Tak więc formatka obrobiona piłą posiada już na brzegach strukturę homogeniczną, jednakową w każdym miejscu.

Takie warunki umożliwiają natychmiastową obróbkę końcową formatki poprzez frezowanie lub wiercenie, bez konieczności ponownego wyżarzania zmiękczającego lub podobnych działań.